Invention

08/22 - 10/31

ส่งทะเบียนส่งโครงการสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

Imagination

08/22 - 10/31

ภาพวาดจินตนาการอนาคต ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์สำหรับโลกอนาคต"

Robot Project

01/19 - 01/23

โครงงานนวัตกรรมหุ่นยนต์ 4.0

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission