© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

Aug 31, 2018

หุ่นยนต์ระดับสูง

3 comments

อยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับ กติกา ของการแข่งขันหุ่นระดับสูงครับ

ตอนมาถึงโซนอพยพและมาที่จุดเริ่มต้น

สามารถมากดปุ่มที่ ตัว คอลโทลเลอร์ เพื่อบอกตำแหน่งของจุดอพยพ โดยที่ไม่ได้แก้ไข code ใดๆได้ไมครับ เพราะในกติกาผมเห็นเขาเขียนบอกไว้ว่า ผู้แข่งสามารถ กดปุ่ม เพื่อ รีเซ็ต และเปิดปิด หุ่นยนต์เท่านั้น ผมเข้าใจถูกไมครับ

Sep 2, 2018

ห้ามกดเปลี่ยนเมนู ให้เกิด เปิดและปิดได้เท่านั่น สรุปว่าไม่ได้สามารถทำได้ครับ

แล้วหลังรีไท ตอนอยู่ในโซนอพยพ แล้วมาเริ่มใหม่ที่ ทางเข้า ทำได้ไมครับ