food processing equipment (เครื่องจักรแปรรูปอาหาร)

วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคตจะต้องมีเครื่องจักรที่สามารถแปรรูปเศษอาหารเหลือทิ้งที่มีปริมาณมากในแต่ละวัน ให้กลายเป็นอาหารที่สามารถนำกลับมารับประทานใหม่ได้ ซึ่งจะมีส่วนในการช่วยกำจัดเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนด้วย

สันติราษฎร์วิทยาลัย
สพม.เขต 1

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission