© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

Miracle tomorrow land of Siam มหัศจรรย์แห่งดินแดนสยาม

ภาพนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องนึงที่ข้าพเจ้าเคยดูเป็นเรื่องที่นำเอาเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกที่มีการพัฒนาจากหลักความเป็นจริงผสมผสานกับแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่โลกอนาคตโดยใช้หลักความเชื่อของการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยแท้จริงมาประยุกต์พัฒนาบนพื้นฐานของหลักการวิทยาศาสตร์

พิบูลวิทยาลัย
สพม.เขต 5