© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

Future 3019 no.3

ประเทศที่ทุกพัฒนามาอยากต่อเนื่อง ทั้งอุตสหกรรม เทคโนโลยี ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขั้น ทำให้มนุษย์สามารถนำพลังงานมาใช้ในการขับเคลื่อนตัวเอง ให้อยู่ในสภาพไร้น้ำหนักหรือบินได้ ในปี3019

จ่านกร้อง
สพม.เขต 39