ใต้ทะเลน่าท่องเที่ยว

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของไทย คือ หมู่เกาะและท้องทะเล เป็นสถานที่ที่รวมนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก ในอนาคตจะมีเรือสำหรับนักท่องเที่ยว ชมปลาทะเล ปะการังใต้ทะเล

สามเสนวิทยาลัย
สพม.เขต 1

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission