โลกในยุคอนาคคต

โลกอนาคตจะมีรถยนต์แบบใหม่โดยไม่มีการใช้น้ำมันโดยจะนำพลังงานมาจากต้นไม้ มีหุ่นยนต์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ มีรถไปที่เคลื่อนที่ได้โดยแรงลอยตัว

ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission