โลกแห่งอนาคต(ยุคแห่งความสบาย)

สื่อถึงความเป็นอนาคต ว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไร ทั้งโลกของเราและนอกโลกของเรา การทำสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆการออกท่องโลกกว้างไปไหนไปกัน ง่ายสะดวก เปรียบดังถนนที่ทะลุโลก ทะลุเมือง

สรรพยาวิทยา
สพม.เขต 5

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission