โลกแห่งหุ่นยนต์

ภาพนี้ต้องการจะสื่อให้เห็นว่า โลกของเราในอนาคตนั้น จะต้องมีความทันสมัย และวิทยาการ ประกอบด้วยวิทยาศาตร์ และต้องการสื่อให้เห็นว่าอนาคตนั้น หุ่นยนต์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต ได้อย่างทันสมัยและรวดเร็ว ทุกสิ่งจะกำเนิดมาจากเทคโนโลยี ที่ได้คิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จากภาพจะเห็นได้ว่า สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เกิดจากการพัฒนาเทคโลยนีให้ก้าวล้ำ ตึกต่างๆที่ได้ออกมาจากไอแพด สื่อถึงเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ หุ่นยนต์เป็นหัวใจในการพัฒนา ที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ และรถที่ปราศจากล้อ สามารถบินได้

อรัญประเทศ
สพป.สระแก้ว เขต 1

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission