โลกอัจฉริยะ

สำหรับภาพนี้ เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อโลกของเราในอนาคต ผู้หญิงในรูปต้องการสื่อถึงการมีความคิดจินตนาการที่ทันสมัยและเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์ ส่วนตรงกลางคือการทดลองวิทยาศาสตร์ในอนาคตที่ใช้เครื่องมือล้ำสมัย การส่งบุคคลที่อยู่ในโลกไปยังดวงดาวต่างๆ ส่วนด้านล้างของภาพ คือ เมืองที่มีการพัฒนา ในยุคที่จำนวนประชากรเยอะเพิ่มขึ้น แต่พื้นดินมีจำนวนจำกัด จึงเกิดมีการพัฒนานำเทคโนโลยีมาใช้ ให้อยู่ในอากาศเพิ่มขึ้น เช่น รถไฟความเร็วสูงไม่ต้องมีรางรถไฟ ยกระดับขึ้นที่สูงเพื่อลดปัญหารถติด และพื้นที่สีเขียวป่าไม้ ต้องการสื่อถึงในอนาคตข้างหน้า ที่เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เรายังอยากคงเห็นความสวยงามของธรรมชาติเคียงคู่ไปกับความเจริญ

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สพม.เขต 19

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission