© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

โลกอนาคตพลังงานแสงอาทิตย์

ตึกที่สูงจะมีประชากรเพิ่มขึ้นจึงสร้างเป็นตึกสูงเพื่อเพิ่มพื้นที่ รถไฟสามารถลอยได้ เพื่อรับส่งประชาชนได้สะดวก ท้องถนน จะนำเอาพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ และพลังงานความร้อน มาเก็บสะสมไว้แล้วให้รถที่ใช้ไฟฟ้าสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องเติมพลังงาน

ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
สพป.เชียงใหม่ เขต 3