โลกหมุนเราเดินทางด้วยยานอวกาศ

ออกแบบยานอวกาศให้เป็นพาหนะสำหรับบรรทุกมนุษย์ให้เดินทางไปยังตำแหน่งต่างๆ บนโลกได้อย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง เท่ากับการหมุนรอบตัวเองครบ 1 รอบของโลก โดยให้ยานอวกาศบรรทุกผู้โดยสารให้เคลื่อนที่ในแนวดิ่งขึ้นด้วยความเร็วสูง(มากกว่าความเร็วหลุดพ้นแรงดึงดูดของโลก) เพื่ออกไปนอกโลก เมื่อออกนอกโลกได้แล้วยานนั้นจอดนิ่งแต่ให้โลกเคลื่อนที่หมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆ ยานติด เรดาห์และ GPS เพื่อบอกตำแหน่งบนโลกที่แม่นยำ เพื่อให้ทราบตำแหน่งที่เราต้องการนำยานลงจอดส่งผู้โดยสารตามทวีป หรือประเทศต่างๆ ที่ต้องการเดินทางไป เป็นการเดินทางรอบโลกได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 1 วัน

วัดบางโฉลงใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission