© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

โลกวิทยาศาสตร์ในอนาคตของฉัน

โลกวิทยาศาสตร์ในอนาคตของฉันดังภาพนี้ มีทั้งจินตนาการ ทฤษฏี และความคิดเห็นของฉันต่างๆนานาดดยส่วนใหญ่ คือ ความสงสัย และจินตนาการ ฉันจึงวาดภาพนี้เพื่อตอบกับทฤษฏีที่ฉันหามาและสิ่งที่โลกในอนาคตน่าจะมีในภาพฉันกล่าวถึงว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ใครสร้างโลก แล้วบางทีมันอาจบังเอิญไปหรือไม่ที่สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นวิวัฒนาการจนเป็นสัตว์ประเสริฐอย่าง "มนุษย์" หรืออาจจงใจให้เกิด ในอนาคตของเราคงได้รู้ และฉันกล่าวถึงเทคโนโลยีต่างๆ เครื่องยนต์ ยานพาหนะ หรือมิติคู่ขนาน และการรอวิทยาการที่ก้าวหน้าเพื่อทำให้คนที่เสียชีวิตแล้วสามารถมีชีวิตได้อีกในอนาคต การพัฒนาของสิ่งต่างๆ การครอบคลุมของเทคโนโลยีและเอไอ รวมถึงภัยพิบัติน้ำท่วมโลกเหมือนดังคำทำนาย ฉันคิดว่าโลกเราในตอนนั้นสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ด้วยการสร้างเมืองที่เหนือขึ้นไปกว่าน้ำ การบินไปดาวอังคารและอาจเกิดสงครามจนต้องแบ่งแยกไปอยู่บนฟ้า ส่วนหนึ่งการแข่งขันกับเอไอที่เข้ามาแทนที่มนุษย์และระบบการศึกษาที่ไปไกลและมีคุณภาพ

อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3