โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นน้ำทะเล

จากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้มนุษย์ต้องแสวงหาแหล่งพลังงานที่จะนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้มากขึ้น แหล่งพลังงานที่น่าสนใจและใช้ไม่มีวันหมดที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ คือ พลังงานจากคลื่นทะเล โดยใช้หลักการอัดอากาศเข้าในกระบอกสูบ ใช้คลื่นน้ำทะเลไปดันกระบอกสูบเพื่ออัดอากาศให้มีแรงดันสูงไปเก็บไว้ที่ปั๊มขนาดใหญ่ อากาศที่ถูกอัดในปั๊มลมจะหมุนใบพัดที่มีแกนเชื่อมต่อกับมอเตอร์ ทำให้ได้กระแสไฟฟ้าส่งไปโรงจ่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ตามบ้านเรือนต่อไป

วัดกิ่งแก้ว
สพป.สมุทรปราการ เขต 2

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission