เทคโนโลยีสำหรับโลกอนาคต

ในอนาคตเทคโนโลยีจะมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีจะเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตที่จะทำให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

สันติราษฎร์วิทยาลัย
สพม.เขต 1

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission