เทคโนโลยีการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด

การศึกษาหาความรู้ในโลกอนาคตจะมีระบบคัดกรอง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ได้อย่างร่วดเร็วและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ศึกษาสามารถศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ขามแก่นนคร
สพม.เขต 25

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission