เทคโนโลยสื่อสารไร้พรมแดน

วิทยาศาสตร์สำหรับโลกอนาคต จะมีความก้าวหน้าจนสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างดวงดาวได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งเราสามารถควบคุมหุ่นยนต์จากโลกให้ทำงานในดวงดาวต่างๆ เช่น สั่งการให้หุ่นยนต์สร้างอาคารบนดาวอังคาร ได้โดยง่าย เพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือสั่งการ ตลอดจนเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆของดวงดาวผ่านแว่นตาอัจฉริยะ

ขามแก่นนคร
สพม.เขต 25

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission