เชื่อมต่อได้อึดใจเดียว

Wireless Communication จะครอบงำชีวิตของแต่ละคน ทั้งบ้าน รถยนต์ และเครื่องใช้ต่างๆ สามารถจะเชื่อมต่อกันได้หมด เป็นผลมาจากการพัฒนาสารกึ่งตัวนำรวมถึงการเปลี่ยนไปของ 5G

อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission