เครื่องยนต์ไทยงานอวกาศ

ในปีข้างหน้าเครื่องยนต์อวกาศของคนไทย ความสามารถพิเศษ เหาะได้ ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยโทรศัพท์ เครื่องยนต์นี้สามารถพาคนไทยไปศึกษางานอวกาศดวงดาวต่างๆนอกโลก สามารถเข้าไปเดินในดวงดาว มีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องฟ้าอวกาศ สามารถอยู่บนอวกาศได้หลายปีหลายเดือน

ชุมชนวัดบ้านระกาศ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission