© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

เครื่องบินส่วนตัวจากพลังงานก๊าซไฮโดรเจน

ต่อไปในอนาคตการเดินทางสัญจรทางอากาศจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับมนุษย์ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปสนามบิน รอเที่ยวบินออกตามเวลา และต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้สายการบินราคาแพงๆ อีกแล้ว เพราะมนุษย์จะสามารถผลิตเครื่องบินต้นทุนการผลิตต่ำขึ้นมาใช้เป็นยานพาหนะส่วนตัวได้เอง โดยใช้พลังงานขับเคลื่อนจากก๊าซไฮโดรเจน ที่ได้ จากการแยกน้ำ(H_2 O) ที่มีอยู่มากมายมาเป็นเชื้อเพลิง และปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่บรรยากาศ ช่วยลดภาวะโลกร้อน การขับเคลื่อนจะถูกควบคุมด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ สามารถขึ้น – ลงในแนวดิ่งได้ทุกที่ โดยไม่ต้องใช้ลานบิน ติดตั้งและพัฒนา Radar และ GPS เพื่อควบคุมความเร็ว วัดระยะห่างป้องกันการชนกัน และกำหนดตำแหน่งขึ้น-ลงได้อย่างแม่นยำ เส้นทางสัญจรบนอากาศจะใช้ช่องห่างระหว่างชั้นบรรยากาศที่มีความกดอากาศแตกต่างกัน มนุษย์จึงสามารถซื้อเครื่องบินราคาถูกมาใช้เป็นยานพาหะนะส่วนตัวกันได้อย่างง่ายดาย

วัดบางโฉลงใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2