เครื่องบดอัดขยะสร้างเมือง

ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการกำจัดขยะที่มีจำนวนมากมายมหาศาล และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะขยะประเภทโฟม พลาสติก ที่ย่อยสลายยากและก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ ตามมาอีกมากมาย จึงเกิดแนวคิดที่จะนำขยะมาแปรรูปให้เป็นหินและแผ่นคอนกรีตเทียม ที่มีคุณภาพใกล้เคียงของจริงเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง โดยนำขยะมาเข้าเตาร้อนที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อให้สลายตัวเป็นขยะหนืดเหมือนลาวาที่ประทุออกมาจากภูเขาไฟ แล้วนำขยะหนืดนั้นไปเข้าเครื่องอบให้แห้งและบีบอัดให้แข็งตัวในแบบพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการใช้งาน เราก็จะได้หินและแผ่นคอนกรีตเทียมจากขยะไปใช้ในงานก่อสร้างได้ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และลดการใช้หินจริงซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติลง

วัดบางโฉลงใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission