เก้าอี้เลี้ยงน้อง

ในโลกอนาคตต่อไปจะเต็มไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกชนิดต่างๆ เก้าอี้เลี้ยงน้องก็เช่นกันจะทำหน้าที่เป็นเสมือนหุ่นยนต์พี่เลี้ยงอัจฉริยะเลี้ยงน้อง ในเวลาที่พ่อแม่ไปทำงานและพี่ๆไปโรงเรียน สามารถชงนมป้อนนมน้อง ป้อนข้าวน้อง เล่นกับน้อง เปลี่ยนผ้าอ้อม ปรับระดับเอนนอนอัติโนมัตเมื่อน้องง่วงนอนมีพัดลมให้น้องเวลาอากาศร้อน พ่อแม่ผู้ปกครองจะสามารถติดตามดูลูกได้ทางสมาร์ทโฟนและความพิเศษอีกอย่างคือเวลาออกไปนอกบ้านเก้าอี้เลี้ยงน้องก็จะเดินตามเองโดยไม่ต้องเข็นอีกต่อไป

อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปีสปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission