อาณาจักรหุ่นยนต์

โลกในอนาคต มนุษย์จะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานและช่วยเหลืองานต่างๆ พอเวลาผ่านไป นายจ้างต่างๆ ก็เริ่มหันมานำหุ่นยนต์มาทำงานแทนมนุษย์ จนทำให้ การทำงานต่างๆ กลายเป็นการทำงานของหุ่นยนต์ แทนการทำงานของมนุษย์

น้ำใสวรวิทย์
สพม.เขต 27

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission