© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

อนาคตเครื่องจักร

ในอนาคต หุ่นยนต์สามารถใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ได้ โดยมีสิทธิเท่าเทียมกับมนุษย์ หุ่นยนต์จะถูกนำมาทดแทนการทำงานที่หากหลาย

เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล'
สพม.เขต 4