© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

หุ่นยนต์ในโลกอนาคต

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานบางประเภท ที่มนุษย์โดยส่วนมากไม่อยากทำมองว่าเป็นงานชั้นต่ำ ทำให้ขาดแคลนแรงงาน จึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน โดยการสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะมาทำงานแทนคน โดยหุ่นยนต์จะถูกออกแบบและเขียนโปรแกรมอัตโนมัติควบคุมการทำงาน หุ่นยนต์จะมีความรู้สึกนึกคิด และการตัดสินใจทุกอย่างในการทำงานเหมือนกับผู้กดปุ่มสั่งการให้มันทำงาน งานที่หุ่นยนต์ทำจึงออกมาตรงตามความต้องการของผู้สั่งการ จึงกลายเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ทำงานทุกอย่างได้ดั่งใจคนสั่งงาน เสมือนบุคคลนั้นทำงานนั้นด้วยตัวเอง

วัดกิ่งแก้ว
สพป.สมุทรปราการ เขต 2