หมวกเปลี่ยนไฟล์

สำหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์หรือความจำเสื่อม วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคตจะสามารถสร้างหมวกที่ช่วยกระตุ้นเซลล์สมองในด้านความจำให้กลับมาเหมือนเดิมเพียงแค่สวมหมวกนี้

อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission