© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

หน้ากากฟอกอากาศอัตโนมัติ

ตามเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มียานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ที่ทำให้อากาศตามเมืองใหญ่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นละอองมากกว่าปกติ มนุษย์จึงต้องใส่ใจตัวเองโดยการป้องกันตัวจากการสูดดมอากาศที่มีมลพิษ โดยการผลิตหน้ากากอัตโนมัติสวมจมูกหน้ากากนั้นจะสามารถควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนให้มีปริมาณพอเหมาะต่อการหายใจของมนุษย์ โดยการจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ มาแยกคาร์บอนออกจากออกซิเจน และนำคาร์บอนนั้นไปอัดแท่งเป็นถ่านเชื้อเพลิงได้ด้วย

วัดบางโฉลงใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2