สร้างสรรค์เทคโนโลยี

โลกแห่งอนาคตที่มีเมืองเทคโนโลยีล้ำหน้า มีทางเชื่อมระหว่างดวงตามต่างๆ สามารถไปอวกาศได้อย่างเป็นเรื่องธรรมดา สบายๆ

น้ำใสวรวิทย์
สพม.เขต 27

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission