สมองกล

ในปัจจุบันผู้คนส่วนมาก มักใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด การที่เราจะสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยี เราควรคิดที่จะให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ แต่หนูคิดที่่จะสร้างสมองกลขึ้นมา เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้และทดลองกับหุ่นยนต์ คิดจากความคิดของมนุษย์คนหนึ่ง เป็นการคิดที่รวดเร็วมาก แบบไม่ต้องคำนวณ คือ ถามมาตอบได้เลย และทำให้มนุษย์ทุกคนมีแรงผลักดันในการคิดที่ดูจากหุ่นยนต์เป็นแบบอย่าง ทั้งวิธีคิด และวิธีตอบ เราก็สามารถมีความพิเศษในแบบของตนเองได้ โดยดูจากเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สมองกลที่สร้างขึ้น

คลองกันยา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission