วิวัฒนาการประเทศไทยสู่อนาคตโลก

ในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยของเราก็จะมีวิวัฒนาการสู่อนาคตโลก ประเทศไทยของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว และยังมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ประเทศไทยของเราจะมีการพัฒนาการหรือการวิวัฒนาการเพื่อความสำเร็จไปสู่โลกในอนาคต ซึ่งประเทศไทยของเราสามารถ ผลิตยานอวกาศ ผลิตระบบการส่งดาวเทียมหรือระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ขึ้นไปสำรวจพื้นที่ของระบบสุริยจักรวาล เช่น สำรวจดวงจันทร์ สำรวจดาวเคราะห์ต่างๆของระบบจักรวาลต่อไปในอนาคต และยังมีการพัฒนาการในด้านการท่องเที่ยวจากโลกสู่ดวงจันทร์หรือดาวอังคารในอนาคตอีกต่อไปด้วยเช่นกัน ส่วนในเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ต่อไปในอนาคตก็จะสามารถปลูกต้นไม้ในอวกาศได้โดยไม่จำเป็นต้องปลูกต้นไม้เฉพาะบนโลก วิวัฒนาการประเทศไทยสู่อนาคตโลก จะสามารถเป็นจริงขึ้นได้ในอนาคตต่อไปข้างหน้า

พิมานพิทยาสรรค์
สพม.เขต 16

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission