วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

ที่อยู่อาศัยและระบบขนส่งในอนาคตจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น มีพาหนะที่สามารถลอยบนฟ้ามากยิ่งขึ้น มีระบบขนส่งที่มีความเร็วสูง สามารถไปดาวต่างๆในจักรวาลนี้ พร้อมทั้งมีหุ่นยนต์ที่มีความฉลาดมากเป็นพิเศษที่จะเป็นคู่หูของมนุษย์ในการแก้ปัญหาต่างๆ

ขามแก่นนคร
สพม.เขต 25

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission