© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

วิทยาศาสตร์สำหรับโลกอนาคต (The Restore Nature)

“The restored nature” ธรรมชาติที่กลับคืนมา คุณจะเห็นว่าในภาพนี้มี 2 มุม มุมแรกจะเป็นหุ่นยนต์และมนุษย์โดยจะแสดงให้เห็นว่าในอนาคตของเราควรรักษาธรรมชาติถึงแม้ว่าจะพัฒนาไปไกลขนาดไหน คุณอย่าลืมธรรมชาติที่ให้ทุกอย่างสำหรับคุณด้วย ถ้าสังเกตรูปภาพเด็ก 3 คนจะมีเด็กผู้ชายยืนมองโดยใส่ขาหุ่นยนต์ และเด็กผู้หญิงที่นั่งดอกไม้โดยมีเครื่องช่วยฟัง คุณรู้ใช่ไหมว่าเด็กทั้งสองคนนั้นพิการ ข้าพเจ้าอยากแสดงให้เห็นว่าในอนาคตอยากพัฒนาเครื่องช่วยคนพิการให้พวกเขาได้รับความอิสระหรือการเรียนรู้และแสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน มุมที่สอง หุ่นยนต์ในใต้น้ำโดยมนุษย์เป็นผู้ควบคุมการทำงานของมันคือการเก็บขยะใต้น้ำโดยจะเห็นว่าหุ่นยนต์ถือถุงหูหิ้วที่มนุษย์ได้ทิ้งไว้ จะเห็นว่าสัตว์น้ำทุกตัวได้เข้ามากล่าวขอบคุณด้วยความดีใจที่พัฒนาช่วยกันรักษาระบบนิเวศทางทะเล โดยข้าพเจ้าได้วาดน้องมาเรียม เพื่อเตือนใจและให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาระบบนิเวศ

กบินทร์วิทยา
สพม.เขต 7