© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

วิทยาศาสตร์ด้านการคมนาคมสำหรับโลกอนาคต

วิทยาศาสตร์สำหรับโลกอนาคต จะมีวิทยาการและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาคคมนาคมขนส่ง จะมีพาหนะ(รถบัส) ที่มีความเร็วสูงมาก(ความเร็วแสง) เป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด สามารถลอยตัวได้ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า มีระบบ AI ควบคุมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถขนส่งผู้คนสิ่งของไปยังจุดหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ขามแก่นนคร
สพม.เขต 25