วิทยาศาสตร์กับสันติสุขบนโลก

วิทยาศาสตร์แห่งโลกอนาคตสามารถทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกับสัตว์ยุคต่าง ๆ สามารถนำเทคโนโลยีมาปลุกชีวิตสัตว์และมนุษย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการคมนาคมในโลกและในจักรวาลสะดวก ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

แม่ใจวิทยาคม
สพม.เขต 36

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission