© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

วิชาวิทย์ คิด สนุก

โลกอนาคตของหนู หนูอยากให้วิชาวิทยาศาสตร์ มีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ มีการเข้าถึงเด็กๆ ทุกโรงเรียนแม้อยู่ห่างไกล มีการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น ได้สัมผัสได้จับต้อง ได้ทดลอง ได้เรียนรู้กับนักวิทยาศาตร์คนดัง ได้พูดคุยกับนักบินอวกาศ ได้ทำการทดลองต่างๆ ได้ส่องกล้องดูดาว ได้เห็นมนุษย์ต่างดาว หนูเชื่อว่าหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง เราจะมีเด็กๆ ที่เก่งในด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

วัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บำรุง)
สพป.สมุทรสาคร