วัคซีนปลูกสร้างเซลล์มนุษย์

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะทำให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวเป็นอำมตะสามารถเลือกและกำหนดอายุไขของตัวเองได้ เนื่องจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์จะทำให้มนุษย์สามารถวิจัยคิดค้นผลิตวัคซีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่มีฤทธิ์นำไปปลูกสร้างเซลล์อวัยวะทุกส่วนของมนุษย์ขึ้นมาใหม่แทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือตายไป และกำจัดทำลายเซลล์ที่ตายแล้ว เชื้อโรค ของเสียออกนอกร่างกายของมนุษย์ได้ด้วย ทำให้เซลล์ต่างๆ ของมนุษย์ถูกปลูกสร้าง และมีสภาพดีอยู่ตลอดเวลา มนุษย์จึงเป็นหนุ่มสาวและมีชีวิตเป็นอำมตะยืนยาวนานได้ตามต้องการ

วัดบางโฉลงใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission