ยานยนต์วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์มีแนวคิดในการออกแบบ ยานยนต์ที่ใช้ในการเดินทางโดยไม่ต้องขับ เป็นยานยนต์ที่เคลื่อนที่โดยใช้ระบบโปรแกรมอัตโนมัติควบคุม การเคลื่อนที่และป้องกันการชน สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งบนบก และในน้ำ โดยใช้พลังงานที่ได้จากธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ไม่มีวันหมดมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน ยานยนต์ ถ้าเคลื่อนที่บนบกจะใช้พลังงานความร้อนจากใต้พิภพมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ที่ถังจ่ายพลังงานที่ติดตั้งตามข้างถนน เมื่อยานยนต์เคลื่อนที่ผ่านจะชาร์จไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อลงน้ำจะใช้พลังงานจากคลื่นน้ำมาผลิตไฟฟ้าแทน คนที่อยู่ในยานยนต์สามารถทำงานอย่างอื่นไปเหมือนนั่งทำงานในห้องทำงาน หรือนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยได้ มวลมนุษย์จะได้ใช้ยานยนต์ที่ให้ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างแน่นอน

วัดกิ่งแก้ว
สพป.สมุทรปราการ เขต 2

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission