ภูตลามหึมาโรบอร์ต

ในปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์มากมายที่กำลังศึกษาทดลองและคิดค้นสิ่งต่างๆ สิ่งต่างในที่นี้รวมไปถึงหุ่นยนต์ด้วย เราลองย้อนกลับมาดูวิวัฒนาการของหุ่นยนต์ ยุคเริ่มแรกของหุ่นยนต์มีการบันทึก โดย อาร์คายทาส นักคณิตศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวกรีก ได้ประดิษฐ์นกพิราบกล ใน พ.ศ.143 เมื่อกลับมาเปรียบเทียบกลับปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์มีการพัฒนาก้าวหน้ามามาก และยังเริ่มสร้างภาษาของตัวเองขึ้นด้วย แล้วหากวันหนึ่งในอนาคตที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้ พวกมันเข้ามามีอิทธิต่อสังคมมนุษย์ และสุดท้ายมันก็ยึดครองโลก มนุษย์ก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่ไม่ต่างจากสัตว์ หรืออีกอย่างคือมนุษย์จะมาแทนที่หนูทดลองก็เป็นไปได้ หุ่นยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิต แต่มนุษย์มีการกิน การดื่ม การหายใจ การขับถ่าย การนอน เป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิต แค่นี้มนุษย์ก็เกือบจะพ่ายแพร่แล้ว หุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจ ไม่จำเป็นต้องอยู่บนโลกใบนี้ พวกมันสามารถที่จะไปอยู่บนดาวอวงอื่นๆที่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าให้พวกมันได้ มันสามารถที่จะระเบิดโลกที่ไม่มีประโยชน์ให้แก่มันก็ได้ และวันนั้นคงเป็นวันอวสานของสิ่งมีชีวิตบนโลก จุดจบของสัตว์ประเสริฐและสัตว์เดรัจฉาน

พิมานพทยาสรรค์
สพม.เขต 16

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission