© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

นาฬิกาเปลี่ยนโลก

จากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลายเป็นสิ่งผูกพันกับมนุษย์ ทำให้เราต้องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตมาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ จะมหัศจรรย์แค่ไหนถ้าโลกอนาคตข้างหน้า เรามีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ คือนาฬิกาเปลี่ยนโลก เพียงแค่เรายืนที่นาฬิกาก็จะพาเราเปลี่ยนโลกไปได้ทันที่ สามารถพาเราไปหรือกลับ ยังดาวอื่นๆ ไปท่องอวกาศ สำรวจจักรวาล ให้เราได้สื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวและอยู่ร่วมกับสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้เหมือนเป็นปกติ

วัดแสงสรรค์
สพป.ปทุมธานี เขต 2