© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

ท่อสูญญากาศจัดส่งพัสดุ

ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะทำให้มนุษย์คิดค้นวิธีการจัดส่งพัสดุวิธีใหม่ขึ้นมา เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สะดวกสบาย และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการจัดส่งทางรถยนต์ เรือ หรือเครื่องบินเหมือนเช่นปัจจุบัน โดยจัดส่งผ่านท่อสูญญากาศ ขนาดใหญ่ ที่ปลายท่อทางต้นทางที่จะส่งพัสดุไปจะมีถังลมแรงดันสูง ซึ่งจะใช้แรงดันอากาศนี้เป็นตัวขับเคลื่อนพัสดุให้เคลื่อนที่ไปตามท่อสูญญากาศ ไปยังจุดหมายปลายทางโดย ใช้ Sensor และ GPS จับระบุตำแหน่งให้พัสดุนั้นจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว

วัดกิ่งแก้ว
สพป.สมุทรปราการ เขต 2