© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission

ดาวเทียมลดโลกร้อน

จากปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีคูณขึ้นทุกปี ทำให้มนุษย์พยายามคิดหาวิธีการที่จะช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนมากมายหลายวิธี จึงเกิดแนวคิดที่จะนำเสนอการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอีกหนึ่งวิธี โดยการส่งดาวเทียมที่ถูกสร้างและออกแบบมาเฉพาะขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อฉายคลื่นรังสีที่มีแสงสีทองมาสู่ชั้นบรรยากาศโลก แสงสีทองจะไปกลืนแสงสีม่วงและแสงสีน้ำเงินจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแสงที่มีความเข้มสูงให้ความร้อนมาก ให้แสงเหล่านั้นมีความเข้มจางลงก่อนที่จะมากระทบบนโลก ส่งผลให้อุณหภูมิบนพื้นโลกลดลง ช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากความร้อนจากแสงอาทิตย์สะท้อนกลับได้น้อยหรือที่เราเรียกว่า ภาวะเรือนกระจก และดาวเทียมนี้ยังถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกออกไปทำลายได้ด้วย

วัดบางโฉลงใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2