ความเป็นจริงแห่งโลกอนาคต

เป็นภาพทีสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลง โดยมีการนำเอาหุ่นยนต์มาใช้เป็นแรงงานในชีวิตประจำวัน และการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์บนดาวโลก

สรรพยาวิทยา
สพม.เขต 5

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission