ความศรีวิไลแห่งมนุษย์

มนุษย์มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ตนเอง เทคโนโลยีจึงมีบทบาทเป็นอย่างมากกับมนุษย์ในปัจจุบัน รวมไปถึงอนาคต เมื่อปริมาณมนุษย์เพิ่มขึ้น ทรัพยากรต่างๆเริ่มหมดไป จึงมีการสร้างโลกใบที่สองขึ้นมา เป็นโลกที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น และนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การสร้างเกาะลอยฟ้า การขนส่งที่รวดเร็วผ่านห้วงมิติเวลา ยานพาหนะบินได้ เป็นต้น ในอนาคตสำหรับโลกที่ทรัพยากรเหลือน้อยเต็มทน วิทยาศาสตร์จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้คน สัตว์อยู่ได้อย่างลงตัว

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สพม.เขต 19

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission