ขยะเซลล์ลูโลส

บอกลากับขยะพลาสติกวัสดุห่อหุ้มสินค้าจะทำมาจากซากพืชแทน วัสดุเหล่านี้จะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission