การคมนาคมในอนาคต

การพัฒนา การคมนาคมของมนุษย์ จนถึงจุดสุดยอด รถไฟที่แต่กอนเคยวิ่งบนดิน ก็จะกลายเป็นรถไฟที่สามารถวิ่งบนฟ้าได้ ดาวเทียมที่สามารถตรวจพบวัตถุต่างๆ ในอวกาศ ในระยะหลายกิโลเมตรได้ และเป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมายหลายอย่าง

น้ำใสวรวิทย์
สพม.เขต 27

© 2018  By Contest Platformureau of EducationOffice of The Basic Education Commission